Ministerie van Veiligheid en Justitie, Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) (Externe Organisatie)

Activiteit: LidmaatschapLidmaatschap van adviesraadAcademisch

Beschrijving

Voorzitter van de begeleidingscommissie van het project ‘Omgangsregeling tussen ouders na scheiding’ van het WODC (Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecenrtum van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.
Periode2020
Gehouden opMinisterie van Veiligheid en Justitie, Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)