Moderne Geschiedenis

Activiteit: Lesgeven/Examinering/SupervisieLesactiviteitAcademisch

Beschrijving

Bachelor's course on Modern History (1814-now)
Periodemrt. 2020jun. 2020
Examen gehouden op
  • Universiteit van Amsterdam (UvA)