NIDI-RUG Policy briefing 'Immigratie en de Verzorgingsstaat – onder druk?

  • M. Lubbers (Organisator)

Activiteit: Deelname aan of organisatie van een evenementAnder evenementMaatschappelijk

Beschrijving

Immigranten en hun kennis van en houdingen tegenover de Nederlandse verzorgingsstaat
Periode27 nov. 2018