Oare talen en Frysk yn 'e 17e iuw

Activiteit: Lesgeven/Examinering/SupervisieLesactiviteitAcademisch

Beschrijving

gastkolleezje by de fakken “Fries voor beginners” en “Fries voor Friestaligen”
Periode24 nov. 2023
Examen gehouden op
  • Universiteit van Amsterdam (UvA)
Mate van erkenningNationaal