Ofskiedssympoasium fan dr. Bernie van Ruijven, Ljouwert, Fryske Akademy

E.C.M. van Ruijven (Organisator), R. Salverda (Organisator)

Activiteit: Deelname aan of organisatie van een evenementConferentieAcademisch

Beschrijving

Underwiisûndersyk yn Fryslân: wat weten we nu en wat willen we nog weten?
Periode25 nov 2008