Open Data Infrastructure for the Social Sciences and Economic Innovation (ODISSEI) (Externe Organisatie)

T. Emery (Lid)

Activiteit: LidmaatschapAnder lidmaatschapAcademisch

Beschrijving

Member of Praktijkgroep ODISSEI

Member of Praktijkgroep ODISSEI (Open Data Infrastructure for the Social Sciences and Economic Innovation). De projectleiders van grootschalige dataverzamelingen, het CBS en NWO hebben gezamenlijk het initiatief genomen om te komen tot een nationale data-infrastructuur. Het initiatief wordt getrokken door professor Pearl Dykstra, hoogleraar Empirische Sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, en ondersteund door professor Pieter Hooimeijer vanuit NWO Maatschappij- en Gedragswetenschappen. Er is een klankbordgroep ingesteld met de projectleiders van grootschalige dataverzamelingen. Ook is er in het voorjaar van 2016 een praktijkgroep voor ODISSEI opgericht, bestaande uit projectuitvoerders van de grootschalige dataverzamelingen.
Periode2016