Paleografie van de oorkonden in het Schepenprotocol van 's-Hertogenbosch

Activiteit: Lesgeven/Examinering/SupervisieLesactiviteitAcademisch

Periodeokt. 2019dec. 2019
Examen gehouden op
  • Stadsarchief 's-Hertogenbosch, afdeling Erfgoed