Population ageing: drivers, trends and impacts

Activiteit: Lesgeven/Examinering/SupervisieLesactiviteitAcademisch

Beschrijving

Gastcollege 'Population ageing: drivers, trends and impacts' op 3 juli 2017, tijdens de Summer School Healthy Ageing, georganiseerd door het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), Allersmaborg, Groningen, 3-7 juli 2017.
Periode03 jul. 2017