Population Dynamics in the Netherlands

Activiteit: Lesgeven/Examinering/SupervisieLesactiviteitAcademisch

Beschrijving

College 'Population Dynamics in the Netherlands' door Gusta Wachter gegeven aan de faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen binnen het vak 'Spatial Problems and Spatial Policies'.
Periode12 sep. 2019