Presintaasje HISGIS Dokkum

Activiteit: Deelname aan of organisatie van een evenementWorkshop, seminarAcademisch

Beschrijving

Utwreide ferzje fan HISGIS Dokkum as ûnderdiel fan projekt Fryslân 1750-1900: persoanen en perselen; Fryske Akademy & Streekargyf Noardeast-Fryslân
Periode19 mei 2017