Reuvensdagen Zwolle

Activiteit: Toespraak of presentatieAcademisch

Beschrijving

Van je eigen achtertuin naar die van de buren De laatste jaren heeft de EU diverse projecten gesteund die gericht zijn op het verbinden en ontsluiten van digitale archeologische bronnen. In 2013 is het CARARE project afgerond. Hierbij werkten 29 Europese organisaties samen om de archeologie toegankelijk te maken voor het brede publiek via Europeana. Kort daarop volgde ARIADNE, dat staat voor Advanced Research Infrastructure for Archaeological Dataset Networking in Europe. In dit project wordt een Europese onderzoeksinfrastructuur opgezet voor de integratie van archeologische datasets, deze is gericht op onderzoekers. Afgelopen zomer is het Europese Horizon 2020 project PARTHENOS gestart in Florence. PARTHENOS staat voor Pooling Activities, Resources and Tools for Heritage E-research Networking, Optimization and Synergies. Het verbindt bestaande Europese infrastructuren en diverse projecten om een meerwaarde te creëren voor onderzoekers op het gebied van taal, geschiedenis én archeologie. DANS zorgt ervoor dat de data uit het archeologische e-depot Nederlandse Archeologie en het Digital Collaboratory for Cultural Dendrochronology (DCCD) via deze portalen toegankelijk zijn. Archeologische data is goud waard: Europa investeert. Een korte presentatie over samenwerkingsprojecten en de betekenis hiervan voor de Nederlandse archeologie.
Periode26 nov. 2015