Self-organization in Biological Systems

de Jager, M. (Examiner)

Activiteit: Lesgeven/Examinering/SupervisieLesactiviteitAcademisch

Beschrijving

guest lecture
Periode2012
Geëxamineerde
Examen gehouden opRijksuniversiteit Groningen
Mate van erkenningNationaal