Stakeholdersmeeting organized by the Ministry of Security and Justice

  • K. Caarls (Adviseur)

Activiteit: ExpertadviesMaatschappelijk

Beschrijving

A stakeholdersmeeting organized by DG Migration, Ministry of Security and Justice, 30 May 2017, The Hague, Netherlands.

Onderwerpen die aan bod kwamen: migratie en mensenhandel, Open data, en de Belangrijkste uitdagingen Vreemdelingenketen.
•Migratie en mensenhandel
Centraal staat de vraag: wat zijn de implicaties van het feit dat migranten op weg naar Europa/Nederland te maken krijgen met uitbuiting en geweld? Wat betekent dit bijvoorbeeld voor de Nederlandse inzet in het buitenland, of voor de zorgbehoeften van deze migranten?
•Open data
Aan welke data heeft men behoefte en waarom.
•Belangrijkste uitdagingen Vreemdelingenketen
Wat zijn de (grote) maatschappelijke opgaven rond de opvang en toelating van asielzoekers en andere vreemdelingen.

Periode30 mei 2017
Werken voorMinisterie van Veiligheid en Justitie, Nederland