Stanford University Press (Uitgeverij/uitgevend instituut)

Activiteit: Publicatie peer-review en redactioneel werkPublicatie peer-review

Periodemei 2023
Type uitgeverUitgever
Mate van erkenningInternationaal