Supervisie van Nellie Manders, Master student EUR

Fokkema, C. M. (Supervisor)

Activiteit: Lesgeven/Examinering/SupervisieStudent/Intern supervision

Beschrijving

Eerste begeleider van EUR-student Nellie Manders, Masterthesis “Leidt multiculturalisme tot minder criminaliteit? Een onderzoek naar gemeentelijke verschillen in criminaliteit onder Turkse en Marokkaanse mannen in Nederland”.
Periode2016
Geëxamineerde
Examen gehouden op