Master thesis Roseanne Aukes, 'De verwarring die inburgering heet'. Waarom heeft het inburgeringstraject deze vorm?, Vrije Universiteit

H.W. Roodenburg (Supervisor)

Activiteit: Lesgeven/Examinering/SupervisieStudent/Intern supervision

Periode2013
Geëxamineerde
Examen gehouden opOnbekend