Taaleilannen yn Fryslân. Over het ontstaan en de huidige stand van zaken van dialecten in Friesland

Activiteit: Toespraak of presentatieMaatschappelijk

Beschrijving

Her en der in de provincie, aan de randen van het taalgebied,zijn echter plekken die sterk afwijken van hun omgeving: Hindeloopen en de eilanden Terschelling en Schiermonnikoog. Daar is het dialect in de grond wel Fries maar is het volledig zijn eigen weg gegaan. Naast deze eigenzinnige Friese dialecten zijn er Fries-Nederlandse mengtalen, zoals het Stadsfries in de grotere Friese steden, het Bildts en het Amelands.
Periode17 mrt. 2019
Mate van erkenningLokaal