Taalgebruik, taalbeleid en taalstructuur. Het Fries als minderheidstaal in Nederland en in Europa

Hoekstra, E. (Guest lecturer)

Activiteit: Lesgeven/Examinering/SupervisieLesactiviteitAcademisch

Beschrijving

Gastcollege
Periode10 okt 2017
Geëxamineerde
Examen gehouden op