"Taalgebruik, taalbeleid en taalstructuur. Het Fries als minderheidstaal in Nederland en in Europa"

Hoekstra, E. (Guest lecturer)

Activiteit: Lesgeven/Examinering/SupervisieLesactiviteitAcademisch

Beschrijving

Gastcollege masterstudenten Nederlands University of Utrecht
Periode13 okt 2016
Geëxamineerde