Transnational Social Review – A Social Work Journal (Tijdschrift)

Activiteit: Publicatie peer-review en redactioneel werkPublicatie peer-review

Beschrijving

Referee, Transnational Social Review – A Social Work Journal
Periodejan. 2016
Type tijdschriftWetenschappelijk tijdschrift
ISSN2193-1674