Universiteit voor Humanistiek (Externe Organisatie)

Activiteit: LidmaatschapAnder lidmaatschapAcademisch

Beschrijving

Lid van de structuurcommissie inzake instelling hoogleraarschap Anja Machielse, Universiteit voor Humanistiek
Periodemei 2019