University of Wisconsin Press (Uitgeverij/uitgevend instituut)

Activiteit: Publicatie peer-review en redactioneel werkPublicatie peer-review

Beschrijving

Review of book manuscript
Periodemei 2018
Type uitgeverUitgever
Mate van erkenningInternationaal