Us Wurk. Tydskrift foar frisistyk (Tijdschrift)

Activiteit: Publicatie peer-review en redactioneel werkPublicatie peer-review

Beschrijving

North Frisian dialects: A quantitative investigation using a parallel corpus of translations.
Periode01 jan. 2019
Type tijdschriftWetenschappelijk tijdschrift
ISSN0042-1235
Mate van erkenningInternationaal