Volksbewapening en dienstplicht

Mol, J. A. (Organisator)

Activiteit: Deelname aan of organisatie van een evenementWorkshop, seminarAcademisch

Beschrijving

In de late middeleeuwen waren het in Noordwest-Europa vooral gewone mannen die massaal als dienstplichtigen hebben meegedaan aan belegeringen en veldslagen. Omdat ze als amateurs te boek staan heeft de militaire geschiedschrijving tot dusver nog weinig oog voor hun inzet gehad.
Tegelijkertijd is dit de presentatie van het boekwerk De Friese volkslegers tussen 1480 en 1560 van historici Hans Mol en Peter van der Meer van de Fryske Akademy. Dit boek gaat over een tijdvak waarin met tussenpozen vaak en fel gevochten is in de Noordelijke Nederlanden. De centrale vraag is hoe de Friese boeren- en burgermilities samengesteld waren en hoe zij zich hebben ontwikkeld. Achterliggende vraag is waarom de zelfverdediging van de Friezen uiteindelijk faalde bij hun streven om hun politieke autonomie te bewaren. Waren zij niet opgewassen tegen huurlingenlegers?
Hoofdbron voor deze studie is een omvangrijke serie monsterlijsten uit 1552 die voor zes steden en veertien Friese plattelandsdistricten bewaard zijn gebleven. Ze bevatten per dorp of wijk uitvoerige beschrijvingen van alle weerplichtige mannen met hun namen en uitrusting. Een editie van deze unieke lijsten is als omvangrijke bijlage in het boek opgenomen.
Periode23 nov 2017
Mate van erkenningNationaal