Vroegmoderne onderwijsbevordering op afstand. Viglius van Aytta’s Fries college in Leuven (1569-1797)

  • Lydia Janssen (Speaker)

Activiteit: Toespraak of presentatieAcademisch

Beschrijving

Viglius van Aytta Zuichemus (1507-1577) scheerde hoge toppen in de zestiende eeuw. Hij werkte zich op tot de hoogste politieke kringen van de Nederlanden als voorzitter van de Geheime Raad en de Raad van State, en als trouw raadgever van de Habsburgse bestuurders. Maar ook in het verre Brussel vergat hij zijn wortels niet. Afkomstig uit Barrahuis bij Leeuwarden, wilde hij vanuit zijn nieuwe woonplaats in de zuidelijke Nederlanden de carrière van Friese landgenoten bevorderen. Goed onderwijs speelde hierbij een cruciale rol, zoals Viglius zelf had ervaren: hij dankte zijn succes in belangrijke mate aan zijn uitstekende opleiding aan gerenommeerde Europese universiteiten. Daarom stichtte hij in 1569 zijn eigen college in Leuven. Dat bood onderdak en de nodige middelen aan twaalf studenten die aan de Leuvense universiteit wilden studeren. Zes beurzen waren voorbehouden voor Friezen, terwijl de andere zes bedoeld waren voor koorknapen van de St.-Baafskathedraal. Over de geschiedenis van het Vigliuscollege en zijn inwoners is maar weinig bekend. Welke visie had de stichter bij zijn oprichting? Wie waren de studenten en presidenten van het college doorheen de eeuwen? Welke rol speelden zij in de maatschappelijke debatten van hun tijd?
Periode15 jun. 2017
Mate van erkenningLokaal