Wanneer vertonen de fytoplanktonsoorten exponentiele groei en wat is het gehalte van C, N en P?

Declerck, S. A. J. (Supervisor), Ellen Weerman (Examiner)

Activiteit: Lesgeven/Examinering/SupervisieStudent/Intern supervision

Beschrijving

Internship report
Periode02 sep 201914 feb 2020
Geëxamineerde
Examen gehouden opNederlands Instituut voor Ecologie (NIOO)