Werkgevers en langer doorwerken

Activiteit: ExpertadviesAcademisch

Beschrijving

Presentatie 'Werkgevers en langer doorwerken' door Jaap Oude Mulders.
Onder aanvoering van Harman Korte is in januari 2018 een evaluatiecommissie van start gegaan. De commissie evalueert Netspar namens de partners.
Daarbij wordt teruggekeken naar de bereikte resultaten uit het Werkprogramma 2015-2019. Ook blikt de commissie vooruit en toetst bij partners de ambities die Netspar heeft geformuleerd voor de periode 2019-2023. De Raad van Toezicht is opdrachtgever en heeft de commissie gevraagd uiterlijk eind maart 2018 haar rapport met aanbevelingen op te leveren. De opdrachtformulering is hier beschikbaar. De aanbevelingen van de commissie vormen een belangrijke basis voor het nieuwe Werkprogramma 2019-2023, dat in april 2018 ter vaststelling aan de Raad van Toezicht en de Stichtingsraad is voorgelegd. Lees het rapport hier.
Periode25 jan 2018