Winterschool #3: Emancipatiebeleid: een internationale blik

Activiteit: Lesgeven/Examinering/SupervisieLesactiviteitMaatschappelijk

Beschrijving

In dit derde college in de Winterschool reizen we met Antia Wiersma naar New York en Genève. Centraal staat de vraag of de Verenigde Naties in het algemeen, en de Commission on the Status of Women in het bijzonder, invloed hebben gehad op het Nederlandse emancipatiebeleid? En zo ja, hoe groot die invloed was en waar die zich liet gelden? In het college zal zij in vogelvlucht de geschiedenis van de Commission on the Status of Women en het VN-Vrouwenverdrag schetsen. Welke instrumenten de Verenigde Naties tot hun beschikking hebben en hoe de Nederlandse overheid dit in emancipatiebeleid heeft vertaald, of niet. Tot slot werpt zij een blik op de invloed van de Verenigde Naties en deze commissie op het huidige emancipatiebeleid.Antia Wiersma is een van de auteurs van het boek ‘’Van privéproblemen tot overheidszorg: emancipatiebeleid in Nederland’’. Tot 1 oktober was zij aan Atria verbonden als manager van de afdelingen Collecties én Onderzoek & Advies, daarnaast was zij plaatsvervangend directeur. In haar functie bij Atria heeft zij vijf jaar lang het Nederlands maatschappelijk middenveld vertegenwoordigd tijdens de Commission on the Status of Women bij de Verenigde Naties in New York. Tegenwoordig werkt zij als directeur van het KNHG en is zij de uitgever van het historisch wetenschappelijk tijdschrift BMGN Low Countries Historical Review.
Periode14 mrt. 2018
Examen gehouden opAtria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis
Mate van erkenningNationaal