Work-Family reconciliation policies in Europe

Activiteit: Lesgeven/Examinering/SupervisieLesactiviteitAcademisch

Beschrijving

Gastcollege 'Work-family reconciliation policies in Europe, binnen de cursus 'Employment and the life-course: policy implications' voor master studenten, vakgroep Sociologie, faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen. Coördinatoren: Gauthier/Zwinkels. Datum: 12 februari 2015.
Periode12 feb 2015
Geëxamineerde