Workshop, Amsterdam, Meertens Instituut

Activiteit: Deelname aan of organisatie van een evenementConferentieAcademisch

Beschrijving

Workshop over syntactische, morfologische en fonologische aspecten van flexie
Periode2003