Akademy zoekt oud-werknemers zuivelfabrieken

Pers / media: Onderzoek

Beschrijving

De Fryske Akademy is op zoek naar oud-werknemers die in de jaren 1955-1980 minstens vijftien jaar in de Friese zuivelindustrie werkzaam zijn geweest. Oud-personeelsleden, van melkrijder en kaaskeerder tot fabrieksdirecteur, worden gezocht voor interviews over het zuivelfabriekswerk. Via de website www.suvelfabryk.nl kunnen oud-werknemers zich tot 1 februari aanmelden.
“Ik wil graag met oud-werknemers praten over hun binding met de fabriek, hoe zij in het bedrijf gegroeid zijn en hoe het werk door de jaren heen is veranderd. Wat betekende het werk voor hen?”, zegt Jan Ybema, die voor zijn masterscriptie onderzoek doet naar het zuivelfabriekswerk in het leven van de werknemer.

Friese topsectoren

Fryslân staat bij uitstek bekend als de provincie van de zuivelcoöperaties. “We vergeten wel eens dat er ook heel veel particuliere zuivelfabrieken in Fryslân actief zijn geweest.” Ybema zal vergelijkend onderzoek doen naar de sociale geschiedenis van werknemers in coöperatieve en particuliere fabrieken. Hiervoor wil hij een breed palet aan oud-personeelsleden interviewen, van melkrijder en kaaskeerder tot fabrieksdirecteur.
De zuivelindustrie, die zich door de jaren heen steeds weer heeft moeten vernieuwen, wordt tegenwoordig geprofileerd als een van de Friese topsectoren. Ybema is geïnteresseerd in de manier waarop zuivelwerkers omgingen met trends als schaalvergroting, specialisering, fusies en internationalisering.
Ybema’s onderzoek maakt onderdeel uit van een projectgroep die zich bezighoudt met Friese bedrijfsgeschiedenis. Onder leiding van historicus Marijn Molema wordt o.m. studie gedaan naar ondernemerschap in Fryslân en het belang van netwerken tussen verschillende bedrijfstakken. Als een van de resultaten werd onlangs het boek De boer, hij investeerde voort (Friese Pers Boekerij, 2015) uitgebracht, over de veranderingen in de landbouw tussen 1955 en 1980 vanuit het perspectief van de boer.
Aanmelden kan via de website www.zuivelfabriek.frl of via het telefoonnummer 058 – 213 14 14 (Fryske Akademy).

Fryske Akademy

De Fryske Akademy doet wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de Friese taal en maatschappij, meertaligheid en regionale geschiedenis. Het instituut geeft boeken en taalhulpmiddelen uit, organiseert symposia, lezingen en congressen en is sinds 1992 gelieerd aan de KNAW.

Periode13 jan. 2016

Media-aandacht

1

Media-aandacht