Analyse Rijksbegroting 2017. Gemeenten hebben belangrijke rol in onderzekerheidsreductie

Pers / media: Expertcommentaar

Beschrijving

Publicatie 'Analyse Rijksbegroting 2017. Gemeenten hebben belangrijke rol in onderzekerheidsreductie' van Radboud Engbersen en Ruud Dorenbos, Platform 31. In het rapport reageert Leo van Wissen, directeur van het NIDI, op de Rijksbegroting: thema Krimp is uit de belangstelling van Den Haag (p. 16).

http://www.platform31.nl/publicaties/analyse-rijksbegroting-2017

Periode01 okt. 2016

Media-aandacht

1

Media-aandacht