Bedrijven Noordoost moeten samenwerken

Pers / media: Onderzoek

Beschrijving

 LEEUWARDEN Levensmiddelenindustrie en metaalnijverheid zijn de sectoren in Noordoost-Friesland waar de beste kansen liggen voor stimuleringsbeleid.

In krimpregio Noordoost-Friesland kan de overheid door middel van nieuw regionaal industriebeleid een serieuze bijdrage leveren aan het behoud van werkgelegenheid. Dit stelt onderzoeker Marijn Molema van de Fryske Akademy, die samen met Bart Hoogeboom een ‘economische vitaliteitsscan’ van het gebied heeft gemaakt.

Het rapport toont aan dat de economische crisis in Noordoost-Friesland flink heeft huisgehouden. Zo is sinds 2008 het aantal banen met 9 procent afgenomen, terwijl dit over heel Nederland 3 procent was.

Onder meer de industrie kreeg zware klappen wat betreft aantallen ontslagen, maar toch blijkt dat de sector in de regio bovengemiddeld goed presteert. De onderzoekers stelden dit vast op basis van cijfers van de Rabobank. ,,De ondernemers hebben een grote investeringsbereidheid en versterken daardoor hun marktpositie. Ook pakken hun winsten beter uit dan gemiddeld in Nederland’’, aldus Molema.

Dat de industrie sterk vertegenwoordigd is in Noordoost-Friesland is in niet geringe mate te danken aan stimuleringsbeleid door de overheid vanaf de jaren vijftig, stellen de onderzoekers. Zij concluderen dat zulk beleid effect heeft en noemen dat bemoedigend voor de toekomst.

In het onderzoek staan opvattingen over hoe de overheid in de huidige tijd een bevorderende rol kan spelen. ,,Een terugkerend idee, dat wij op meerdere plekken hoorden, is het stimuleren van regionale samenwerking’’, zegt Molema.

Juist in sterke sectoren als de levensmiddelenindustrie en de metaalnijverheid kan de overheid zorgen voor een netwerk tussen ondernemers, onderwijs en overheid.

Door bedrijven met elkaar en met kennisinstellingen te laten samenwerken, kan bijvoorbeeld innovatie sneller van de grond komen en kunnen werknemers bijgeschoold worden. Bovendien kunnen bedrijven uit een sector zich collectief naar buiten toe profileren en zich gezamenlijk inschrijven en elkaar ondersteunen bij juridisch ingewikkelde aanbestedingsprocedures.

Periode24 aug. 2016

Media-aandacht

1

Media-aandacht

 • Titel'Bedrijven noordoost moeten samenwerken'
  Media naam/outletLeeuwarder Courant
  Duur / lengte / grootteLeeuwarden
  Release datum24/08/2016
  Producent / auteurPier Abe Santema
  PersonenMarijn Molema, Bart Hoogeboom