Onderzoekers van de Radboud Universiteit en de Fryske Akademy hebben een computer geleerd om Nederlands en Fries uit elkaar te houden. Dat meldt de Volkskrant.

Op basis van duizenden uren radio is spraakherkenningssoftware getraind om de Friese en Nederlandse taal uit elkaar te houden. Volgens Jelske Dijkstra van de Fryske Akademy kan met deze techniek nieuw onderzoek worden gedaan naar de verandering van de Friese taal.

Voordat de computer het Fries zelf kon herkennen, hebben onderzoekers bijna twintig uur aan radio materiaal zelf getranscribeerd uit het archief. Op basis hiervan hebben ze de computer verteld wat Nederlands is en wat Fries.

 

Het verschil tussen de twee talen is niet makkelijk te onderscheiden voor een computer, omdat de sprekers van het Fries regelmatig wisselen tussen het Nederlands en Fries. Vaak binnen één zin. Met het getranscribeerde materiaal en met technische hulp van de Radboud Universiteit, is dit nu wel gelukt.

De Fryske Akademy heeft het archief met radiofragmenten openbaar gemaakt, het is te doorzoeken op: https://zoeken.fame.frl/