De Fryske Akademy op in krúspunt

  • Willem Smink

Pers / media: Overig

Beschrijving

It liket no wol wis: de Fryske Akademy sil reorganisearje. It Friesch Dagblad besteget de kommende wiken op ferskate wizen oandacht oan ferline en takomst fan it wittenskiplik ynstitút fan Fryslân. Hjoed in opinystik oer de ûnmisberens fan in slachfeardige Akademy.

Periode13 sep. 2019

Media-aandacht

1

Media-aandacht