De Steat fan it Frysk: 'Frysk is seksy en machtich'.

Pers / media: Expertcommentaar

Beschrijving

Een student, een uitgever, een schrijfster, een sociolinguist, een lerares, een  vertaler en een boekverkoper spraken hier over het Fries. Dat riep reacties op.
Op Facebook werd soms fel gereageerd op de korte serie De steat fan it Frysk, meestal door lezers die het ermee oneens waren. Een discussie naar aanleiding van de stellingen dat geschreven Fries wellicht verdwijnt of er minder Fries gesproken wordt ligt gevoelig. Dichter en essayist Abe de Vries, die zich er intensief mee bezighoudt, hamert in zijn reacties op het recht op goed, Friestalig onderwijs, dat hij in de artikelen mist. Hans Van de Velde, sociolinguist bij de Fryske Akademy, kreeg de wind van voren door zijn observatie dat geschreven Fries verdwijnt en gesproken Fries meer prestige verdient. Na Van de Veldes artikel Tijd voor een nieuw Fries taalbeleid, (LC 18 juni) schreef Abe de Vries een polemisch tegenartikel, De seis leagens fan dr. Hans Van de Velde. Volgens hem geeft Van de Velde een fout beeld van het taalonderzoek van de Fryske Akademy, Fries onderwijs en taalbevordering, en negeert hij de onderdrukking van het Fries door de Nederlandse staat. De Vries noemt dat een ,,Piet Paulusma- fisy op de werklikheid’’. ,,Haha, ik ben nog niet naar het leven gestaan”, zegt aanstichter Hans Van de Velde. ,,Op de site van de Leeuwarder Courant staat maar één reactie. Naar het schijnt, word ik op Facebook fors aangevallen en uitgescholden voor leugenaar, maar men heeft blijkbaar de moed niet om met mij in discussie te gaan. Dat vind ik jammer. Het is ook niet zo dat ik nu stapels fanmail krijg. Friezen laten je dat vooral mondeling weten, in het Fries of het Nederlands. Ik heb heel wat aardige reacties gehad van buren, van mensen in de stad die me spontaan aanspraken en van collega’s. Hier op de Fryske Akademy is natuurlijk niet iedereen het op alle punten met me eens, maar dat hoeft ook niet. Dat zou zelfs niet gezond zijn.” Hij is niet de enige die kritiek kreeg. Jan Ybema, die weinig Friese romans zei te lezen omdat hij er niet veel aan vindt, is arrogant, aldus dichter Cornelis van der Wal. Die meteen een einde wil maken aan Ybemas internettijdschrijft Skanomodu . ,,Lûk de stekker der mar út, stelstje blastige studintsjes’’. Schrijfster Elske Schotanus hoeft van Sytze T. Hiemstra uit Berlikum de pen nooit weer op te nemen. ,,Fan ús Fryske skriuwers moatte we it mar hawwe!’’, vindt Jehannes Elzinga uit Franeker. Uitgever Goasse Brouwer, die een losse omgang met grammaticale regels voor het Fries bepleit, ,,graaft syn eigen taalgrêf’’, vindt Hiemstra. ,,De lju sille syn boeken der likemin om keapje. Ik ek net.’’ De enige die op Facebook lof oogst is André Looijenga: ,,Heldere taal’’, vindt de doorgaans kritische Abe de Vries. Martsje de Jong tenslotte schuift op haar weblog (prakkesearinkear. blogspot.nl) alle artikelen ferm terzijde en schetst een toekomst voor het Fries. ,,It Frysk is holpen by de jongerein, dy 't Frysk praat en skriuwt. Frysk is seksy. Frysk is machtich. (...) Wês grutsk om in Fries te wêzen. Dy 't grutsk is dat er in Fries is, sil de taal omearmje. Dat is de krekte folchoarder, net oarsom. Stap út dat Calimero-pakje en brûs der yn. En lit dy ôfskreaune grynders mar stil yn har eigen fet besmoare.’’ Wordt vast en zeker vervolgd.

Periode22 jun. 2016

Media-aandacht

1

Media-aandacht

 • TitelDe Steat fan it Frysk: 'Frysk is seksy en machtich'.
  Media naam/outletLeeuwarder Courant
  Duur / lengte / grootteLeeuwarden
  Release datum22/06/2016
  Producent / auteurAsing Walthaus, Jan Westera
  PersonenH. Van de Velde