Direkteur Nelleke IJssennagger: 'Lytse Fryske Akademy sit fol ambysje'

Pers / media: Onderzoek

Beschrijving

De grinzen fan de kennis ferlizze, mear gearwurkje mei oare ynstituten en it eigen ûndersyk better oer it fuotljocht bringe. Dat binne de ambysjes fan Nelleke IJssennagger, sûnt maart direkteur fan de Fryske Akademy.

Periode10 sep. 2021

Media-aandacht

1

Media-aandacht