FNP wol garânsjes foar de takomst fan de Fryske Akademy

Pers / media: Overig

Beschrijving

De steatefraksje fan de FNP stelt skriftlike fragen oan deputearre Fokkens oer de aktuele posysje fan de Fryske Akademy. Neffens eigen sizzen hat de Koninklijke Akademie van Wetenschappen (KNAW) feitlik al ôfskied nommen fan de Akademy as ferbûn ynstitút.

Periode09 okt 2019

Media-aandacht

1

Media-aandacht