Fryske Akademy brengt Fries-Nederlandse contactvariëteiten in Friesland in kaart

Pers / media: Onderzoek

Beschrijving

De Fryske Akademy heeft in opdracht van de Taalunie een onderzoek uitgevoerd naar de contactvariëiteiten Fries-Nederlands in Fryslân. De aanleiding tot het onderzoek was de aanvraag van Het Bildts, om erkend te worden als regionale taal.

De contactvariëteiten zijn ontstaan door het contact tussen het Fries en het Nederlands. De varianten die in het rapport aan de orde komen, zijn: het Stadsfries (van Bolsward, Dokkum, Franeker, Harlingen, Heerenveen, Kollum, Leeuwarden, Sneek en Stavoren), Het Bildts, Het Amelands, het Terschellinger Midslands en het Zuid-Lauwerslands.

Het onderzoek ligt in lijn met het Implementatieplan taalvariatie  van het Algemeen Secretariaat van de Nederlandse Taalunie.

Periode14 mrt 2019

Media-aandacht

1

Media-aandacht