Fryske learlingen op útwikseling yn Baskelân foar WikiWomen-projekt

Pers / media: Publieke betrokkenheidsactiviteiten

Beschrijving

Ein april wiene acht learlingen fan de Havotop yn Burgum, yn it ramt fan it projekt WikiWomen, op útwikseling yn Baskelân. WikiWomen is in gearwurking fan Fryske, Ierske en Baskyske organisaasjes om lesmateriaal te ûntwikkeljen foar it fuortset ûnderwiis, dêr’t learlingen, troch Wikipedy-artikels te skriuwen, digitale, skriuw- en ûndersyksfeardichheden yn opdogge.

Periode13 mei 2024

Media-aandacht

1

Media-aandacht