In de kerk wordt amper Fries gesproken

Pers / media: Onderzoek

Beschrijving

In kerken in Fryslân wordt weinig Fries gesproken, zelfs met een Friestalige dominee. Taal en geloof lijken beide een kwestie van gevoel te zijn, maar komen hierin niet samen.

Waar het normaliter vanzelfsprekend is dat Friestaligen ook in de Friese taal met elkaar omgaan, lijkt dat bij kerkelijke aangelegenheden anders te liggen: daar wordt in de meeste gevallen overgeschakeld naar het Nederlands. Dat is een van de conclusies in Taal yn Fryslân, het onderzoek naar het gebruik van de Friese taal.

Bij het onderzoek, dat is uitgevoerd door de Fryske Akademy in opdracht van de provincie, werden bijna 3800 Friezen op verschillende aspecten bevraagd over de Friese taal. Een van de vragen was welke taal ze gebruiken bij personen die ze in het dagelijkse leven tegenkomen, zoals de huisarts, de bakker en ook de dominee.

Uit de antwoorden op die vraag blijkt, aldus de onderzoekers, dat in het algemeen sneller Fries wordt gesproken met mensen met een lagere beroepsstatus, zoals de postbode en de bakker. Daar staat tegenover dat de huisarts en tandarts relatief minder vaak in het Fries worden aangesproken. De dominee steekt erbovenuit: slechts in een paar gevallen zeiden mensen dat ze Fries spreken met de dominee.

Zelfs als de dominee Friestalig is, worden gesprekken toch vaak in het Nederlands gevoerd. Mede op basis van aanvullende diepte-interviews concluderen de onderzoekers dat de kerk het enige maatschappelijke domein lijkt te zijn waar de Friese taal níét helemaal vanzelfsprekend is.

Periode05 sep 2018

Media-aandacht

1

Media-aandacht