Meer geld voor meertaligheid

Pers / media: Onderzoek

Beschrijving

De provincie geeft extra geld aan de Fryske Akademy voor twee projecten op het gebied van meertaligheid. Het gaat om het basis- en voortgezet onderwijs.

Twee projecten van de Fryske Akademy op het gebied van meertaligheid op Friese scholen krijgen provinciale subsidie uit de pot ‘Meartaligens yn it ûnderwiis’. Het gaat om een project van het kenniscentrum voor meertaligheid Mercator om het Fries beter tot zijn recht te laten komen in het middelbaar onderwijs en het project ‘de meerwaarde van 3TS voor ééntaligen’.

In het middelbaar onderwijs wordt onderzocht hoe het Fries het best geïntegreerd kan worden in het lesprogramma naast talen als Engels, Nederlands en Duits. Aanleiding is het achterblijven van de beheersing van het Fries op het voorgezet onderwijs. Tijdens het project wordt uitgezocht om welke redenen dit achterblijft.

Drie middelbare scholen werken aan het onderzoek mee. Het doel is dat elke leerling zijn of haar taal kan gebruiken en zo optimale kansen heeft om te leren.

Het project op de basisscholen maakt gebruik van niet eerder geanalyseerde data uit onderzoeken onder 575 leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 van één-, twee- en drietalige Friese basisscholen. Het onderzoek vergeleek hun Engelse spreekvaardigheid en hun zelfvertrouwen in het spreken van Engels.

Beide projecten zijn van september 2017 tot en met augustus 2018.

Periode28 jun. 2017

Media-aandacht

1

Media-aandacht