Meertalige school helpt Fries

 • Lysbeth Jongbloed-Faber

Pers / media: Publieke betrokkenheidsactiviteiten

Beschrijving

Leerlingen schrijven Fries op sociale media
Bauke Boersma

Warns
| Jongeren die meertalig onderwijs volgen, zijn over het algemeen positief over de Friese taal. Ze beschikken ook over een betere schrijfvaardigheid in het Fries dan anderen. Die vaardigheid gebruiken ze onder meer op sociale media. Dat zei Lysbeth Jongbloed zaterdag tijdens de herdenking van de Slach byWarns op het Reaklif. Jongbloed is verbonden aan het kenniscentrum voor meertaligheid Mercator van de Fryske Akademy. Ze doet onderzoek naar het online gebruik van de Friese taal. Volgens de onderzoekster zijn juist het positivisme, de schrijfvaardigheid en het gebruik op sociale media belangrijke factoren voor het behoud van het Fries. ,,It útwreidzjen fan it tal meartalige skoallen yn Fryslân liket dêrom in hiel ferantwurde Measte jongeren skriuwe it Frysk fonologysk, dus sa’t se it hearre doel om op yn te setten foar de kommende jierren.” Jongbloed plaatst wel een kanttekening. ,,De measte jongeren skriuwe it Frysk fonologysk, dus sa’t se it hearre. Se staverje net goed of fine it net nedich om goed staverje te kinnen. Harren beheinde wurdskat en it brûken fan Hollânske farianten fan wurden dy’t ek yn it Frysk bestean, soargje allyksa foar in ferienfâldiging fan ’e taal.” Naast Jongbloed voerde Hans Dijk van het Frysk Boun om Utens op het Reaklif het woord. Er waren muzikale intermezzo’s van onder anderen het Krite Koar Lelystêd en het muziekkorps De Lytse Súdwesthoeke. De herdenking van de Slach by Warns vond voor de 69e keer plaats. Het thema was dit jaar ‘Frysk ferbynt!’

Periode29 sep. 2014

Media-aandacht

1

Media-aandacht

 • TitelMeertalige school helpt Fries
  Media naam/outletFriesch Dagblad
  Duur / lengte / grootteLjouwert
  Release datum29/09/2014
  Producent / auteurBauke Boersma
  PersonenLysbeth Jongbloed-Faber