Mercator krijt Europeeske subsydzje foar learmiddels foar bedrige talen

  • C. van der Meer

Pers / media: Onderzoek

Beschrijving

Mercator krijt in Europeeske subsydzje foar de ûntwikkeling fan learmiddels om bedrige talen in plak te jaan yn de klasse. Mercator is it Europeesk Kennissintrum foar Meartaligens en Taallearen, in ûnderdiel fan de Fryske Akademy yn Ljouwert.

Periode26 jan. 2022

Media-aandacht

1

Media-aandacht