Nije Fryske Bibel wurdt ‘geef, mar linich’ oerset: in lienwurd hjir of dêr is tastien

Pers / media: Publieke betrokkenheidsactiviteiten

Beschrijving

Oan de oersetting fan de Nije Fryske Bibel wurdt hurd wurke. Op in stúdzjemiddei yn Tresoar stie de fraach sintraal: hoe moatte de oersetters omgean mei saneamde (oarspronklik net-Fryske) lienwurden?

Periode23 okt. 2021

Mediabijdrages

1

Mediabijdrages

Seminar

TitelStúdzjemiddei FBO oer lienwurden en de Nije Bibeloersetting
LocatieTresoar, Ljouwert, Nederland
Periode22 okt. 2021