Om in stevich rekôr del te setten, binne der noch aardich wat minsken nedich dy't oan it Grut Frysk Diktee meidwaan wolle

Pers / media: Publieke betrokkenheidsactiviteiten

Periode14 mei 2018

Media-aandacht

1

Media-aandacht