Omtinken foar de skiednis fan Dútske migranten yn Fryslân

  Pers / media: Onderzoek

  Beschrijving

  Yn 2019 is der in soad omtinken foar migranten dy't yn it ferline tusken Dútslan en Fryslân reizgen. Bekend binne de saneamde 'hantsjemieren' en 'lapkepoepen,' dy't hjir yn it ferline yn de haaiïng, de feanterijen en as tekstyl-keapmannen wurken. No komme der in boek en in eksposysje.

  Periode04 apr. 2019

  Media-aandacht

  1

  Media-aandacht