Onderzoek economie Noordoost

  Pers / media: Onderzoek

  Beschrijving

  LEEUWARDEN Hoe staat de economie

  in Noordoost-Friesland ervoor

  en wat hebben provinciale en lokale

  politici de afgelopen veertig jaar

  gedaan om die te stimuleren?

  industriekern. Maar door de de-industrialisatie

  in de jaren zeventig

  werkte die strategie niet meer, onder

  meer door toenemende concurrentie

  vanuit Europa. Sindsdien is het

  ‘eigen-kracht-denken’ ontstaan.’’

  Bestuurders trokken de conclusie

  dat de economische ontwikkeling

  ‘van onderop’ moest komen: kijken

  naar de eigen onderscheidende potenties

  endaarop inzetten. In Noordoost-

  Friesland gelden toerisme en

  landbouwals voorbeelden van zulke

  sectoren. ,,Wij gaan bijvoorbeeld kijken

  of het toerisme ook werkelijk

  een kracht is. Zit daar echt die economische

  ontwikkeling in? Hoe heeft

  die zich sinds 1975 ontwikkeld?’’

  Het onderzoeksduo wil niet alleen

  studeren op cijfers en bestuurlijke

  archiefstukken, maar ook in gesprek

  met politici en ondernemers uit het

  gebied. Hun visie op de regionale

  economie draagt bij aan de ‘economische

  vitaliteitsscan’ die Molema

  en Hoogeboom vanaf 2016 vier jaar

  achter elkaar willen maken. ,,Als zij

  zeggen ‘daar moet je naar kijken’,

  dan nemen we dat ook mee.’’

  Molema promoveerde op de ontwikkeling

  van de economisch kwetsbare

  regio’s Noord-Nederland en

  Noordwest-Duitsland. Uit zijn onderzoekkwamnaar

  vorendat het ‘eigen-

  kracht-denken’ de gebieden niet

  vooruit had geholpen. Sterker nog,

  het adagium dat de regio ‘het zelf

  moest doen’ leidde ertoe dat politici

  minder aandacht schonken aan de

  economie van plattelandsregio’s.

  Daardoor gingen de gebieden juist

  verder achteruit.

  In Noordoost-Friesland is sinds de

  jaren tachtig veel gedaan aan samenwerking

  en stimulering, zegt

  Molema. Maar de economie bevindt

  zich in een krimp. ,,In vier van de zes

  Noordoost-Friese gemeenten is het

  aantal banen de afgelopen vijf jaar

  met ruim 5 procent gedaald.’’ Daarom

  is het tijd voor een onderzoek

  naar de effecten van het beleid.

  Periode20 apr. 2015

  Media-aandacht

  1

  Media-aandacht

  • TitelOnderzoek economie Noordoost
   Media naam/outletLeeuwarder Courant
   Release datum20/04/2015
   Producent / auteurPier Abe Santema
   PersonenMarijn Molema