Publicatie omgevingsgericht lichtontwerpen begint vorm te krijgen

Pers / media: Onderzoek

Beschrijving

IN VERSCHILLENDE EXPERTGROEPEN WORDT MOMENTEEL HARD GEWERKT AAN DE
PUBLICATIE OMGEVINGSGERICHT LICHTONTWERPEN VAN OVLNL. BEATRIJS OERLEMANS,
FILIP VAN DER HEIJDEN EN KAMIEL SPOELSTRA VORMEN DE EXPERTGROEP
LICHT EN WELBEVINDEN EN BRENGEN VERSLAG UIT VAN HUN BEVINDINGEN

Periode01 dec 2020

Mediabijdrages

1

Mediabijdrages