Rijksambtenaren met AOW mogen straks niet langer doorwerken

Pers / media: Onderzoek

Beschrijving

Artikel 'Rijksambtenaren met AOW mogen straks niet langer doorwerken' in dagblad Trouw, rubriek 'de Verdieping, d.d. 21 maart 2019 door Dirk Waterval met verwijzing en quotes uit onderzoek 'Zet loslaten van de verplichte pensioenleeftijd aan tot langer doorwerken?' door  Jaap Oude Mulders, Kène Henkens, Harry van Dalen.

Ook online gepubliceerd via Trouw.nl d.d. 21 maart 2019.

https://www.researchgate.net/publication/321071453_Zet_loslaten_van_de_verplichte_pensioenleeftijd_aan_tot_langer_doorwerken 

Naar aanleiding van dit artikel zijn Kamervragen gesteld ("2019Z05669 HERDRUK Vragen van de leden Wiersma en Middendorp (beiden VVD) aan de Ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het artikel «Rijksambtenaren met AOW mogen niet langer doorwerken» (ingezonden 22 maart 2019)."

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2019Z05669&did=2019D11838

Periode21 mrt. 2019

Media-aandacht

1

Media-aandacht